Utskrift

Jaktsesongen 2016/2017 er så smått i gang. GJFF har fokus på skogsfugl og skogsfuglforvaltning. Skogsfugltaksering viser langt høyere bestander av fugl i år enn i fjor. Vi har allikevel valgt å legge visse begrensninger på skogsfugljakta, slik som baglimit, fredning av brunfugl og forbud mot toppjakt. Skogsfuglforskere har i flere tiår dokumentert hvilke faktorer som har betydning for skogsfuglbestanden. En god artikkel av Per Wegge og Jørund Rolstad i augustutgaven av Jakt & Fisk forklarer disse sammenhengene og anbefales lest. Predatorkontroll, spesielt jakt på rev og mår har dokumentert effekt for å øke bestanden av småvilt som skogsfugl og hare.
GJFF har kjøpt revebrakke/åtebu og vi har startet innforing med tanke på åtejakt/gluggejakt. Her kan medlemmer som ønsker å drive gluggejakt få prøve dette. Dette er en meget spennende jaktform, passer fint for unge og gamle, erfarne og uerfarne jegere.
Vi oppfordrer også medlemmer som er interessert i fangst av mår om å melde seg. Foreningen disponerer mårfeller og vi ønsker å drive aktiv fangst av mår i vinter. Med litt hjelp fra ivrige medlemmer kan vi få en effektiv organisering av dette.
Ta kontakt med GJFF hvis du er interessert!

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook