Hund

Utskrift

Båndtvang

Båndtvang gjelder i tidsrommet 1. april til 20. august i Grue JFF's område. Alle hunder skal i denne perioden holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
jf. hundeloven

Aversjonsdressur / Sauerenhetsdressur

I områder der bufehold i utmark er vanlig, blir det ofte stilt krav om at hunden er ”sauerein” før jakt kan starte. Det blir derfor utdannet personell som kan drive dressur av jakthunder ved hjelp av el-apparat. Ingen andre har fullmakt til bruke el-apparat på hunder. Forreningen har flere godkjente instruktører. Hunde utvalget arrangerer el-dressur i august hvert år. Ved første gangs dressur blir hunden testet to ganger med minimum en ukes mellomrom. Prøvebevis blir utstedt til hunder som ikke viser interesse for sau. Det er anbefalt at hunden retestes etter to år.


Priser:

For GJFF medlemmer:  Ny test kr 400,- Retest kr 300,-
For ikke medlemmer: Ny test kr 500,- Retest kr 400,-

NB! Ta med stamtavle og gammelt bevis.

Påmelding skjer til jakt- og hundeutvalget ved Svein Dammen, sveindammen(@)live.no eller 90771849

Ettersøk på skadet hjortevilt

Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og personer som jakter ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hver enkelt jeger har ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avliving av skadde dyr. Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøksekvipasje. Foreningen har flere godkjente ettersøksekvipasjer. Trenger du ettersøksavtale kontakt hunde utvalget eller gå inn på Norsk Kennel Klubb. Hundeutvalget arrangerer trening for ettersøkshunder.