Utskrift

 

Grue Jeger- og Fiskerforening disponerer 91.000daa skogarealer. Vårt terreng er forbeholdt våre ca 300 medlemmer med eventuelle gjestejegere.   

Kart over vårt terreng 


 

Jaktkortpriser 2017-2018 sesongen

Årskort medlemmer
Dagskort medlemmer
Dagskort gjestejegere*
Ukeskort medlemmer
Rådyrkort medlemmer
Rådyrkort tilleggsdyr medlemmer **

Rovviltkort*****
 

kr 800,- (bever inkludert)
kr 200,-
kr 250,-
kr 500,-
kr 900,- (Søknad til Grue JFF)
kr 200,-

kr 100.- (kun etter jul)

* Gjelder gjestejegere i følge med et medlem. Maks et gjestekort pr medlem.
**Gjelder tildeling av tilleggsdyr ved innrapportering av skutte dyr. Tilleggsdyr så lenge det er kort igjen.
*** Roviltkort er inkludert for de som besitter andre typer småviltkort.

NB! 50kr av alle jaktkort er øremerket rovviltpremiering.
 

 

Rådyr.

Rådyrkort for medlemmer. Søknadsfrist er satt til 15. Juni. Søknad sendes jaktutvalget e-post:post(@)gruejff.no


For tildeling av rådyrkort kreves det av foreningen at jegere vil bli innkalt til rådyrforing og om nødvendig jakt på rev vinterstid. Det vil ved søknad bli vektlagt søkers engasjement i foreningen.

Skogsfugl

Grue JFF disponerer gode skogområder for skogsfugl. De siste sesongene har vi hatt en god bestand av både storfugl og orrfugl i vårt terreng med unntak av 2011. Jerpa som i mange år har vært meget fåtallig i våre skoger blir også observert oftere og oftere. Vi ser frem til en kommende sesong med en forhåpentligvis god fuglbestand.

 

Kjøp av jaktkort.

Jaktkort kan kjøpes på Kirkenær Sportsforening, Finnskogen Villmark og Turistsenter eller eventuelt kontakte GJFF direkte ved jaktutvalget. Våre utsalgssteder selger kun småviltkort. For søknad / kjøp av rådyr og beverkort selges disse kun av jaktutvalget i Grue JFF.
 

Skuddpremier predator

Rev: 100.-

Mår: 70.-

Mink: 50.-

Røyskatt: 50.-

Grevling: 50.-

Mårhund: 100.-

Ravn: 50.-

Kråke: 10.-

Skjære: 10.-

Skrike: 10.-

Måke: 10.-

Disse skal besiktiges av Terje Melsnes og Hans W Halvorsen. Disse rapporterer inn til styret (husk kontonummer).

Basert på innrapportering, vil de 3 med flest poeng (1 kr = 1 poeng), få følgende premie fra Grue JFF:

1. plass = 1500.-

2. plass = 1000.-

3. plass = 500.-

 

 

 

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook