350
Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

 

Grue Jeger- og Fiskerforening disponerer 91.000daa skogarealer. Vårt søndre terreng er forbeholdt våre ca 300 medlemmer med eventuelle gjestejegere.  Vi kan tilby et begrenset antall jaktkort til utenbygdsboende, hvor kort kun kan kjøpes hos Finnskogen Villmark og Turistsenter.
 

Jaktkortpriser 2017-2018 sesongen

Årskort medlemmer
Dagskort medlemmer
Dagskort gjestejegere*
Ukeskort medlemmer
Rådyrkort medlemmer
Rådyrkort tilleggsdyr medlemmer **
Dagskort ikke medlemmer ***
Ukeskort ikke medlemmer ***
Sesongkort ikke medlemmer ****

Rovviltkort*****
 

kr 800,- (bever inkludert)
kr 150,-
kr 200,-
kr 450,-
kr 900,- (Søknad til Grue JFF)
kr 200,-
kr 300,- (F.o.m uke 39. Begrenset antall kort pr dag)
kr 900,- (T.o.m uke 38. Begrenset antall kort pr uke)
kr 1800,- (Begrenset antall pr år)

kr 100.- (kun etter jul)

* Gjelder gjestejegere i følge med et medlem. Maks et gjestekort pr medlem.
**Gjelder tildeling av tilleggsdyr ved innrapportering av skutte dyr. Tilleggsdyr så lenge det er kort igjen.
*** Gjelder jakt i Berger Seterskog og Forkerudsberget. Kort kjøpes hos Finnskogen Turist  og Villmarkssenter.
**** Gjelder kun for jegere med spesiell tilhørighet til Grue,  men som ikke kvalifiserer til medlemskap. Søknad sendes skriftlig til jaktutvalget pr post eller e-post.
***** Roviltkort er inkludert for de som besitter andre typer småviltkort.

NB! 50kr av alle jaktkort er øremerket rovviltpremiering.
 

 

Rådyr.

Rådyrkort for medlemmer. Søknadsfrist er satt til 15. Juni. Søknad sendes jaktutvalget e-post:post(@)gruejff.no


For tildeling av rådyrkort kreves det av foreningen at jegere vil bli innkalt til rådyrforing og om nødvendig jakt på rev vinterstid. Det vil ved søknad bli vektlagt søkers engasjement i foreningen.

Skogsfugl

Grue JFF disponerer gode skogområder for skogsfugl. De siste sesongene har vi hatt en god bestand av både storfugl og orrfugl i vårt terreng med unntak av 2011. Jerpa som i mange år har vært meget fåtallig i våre skoger blir også observert oftere og oftere. Vi ser frem til en kommende sesong med en forhåpentligvis god fuglbestand.

 

Kjøp av jaktkort.

Jaktkort kan kjøpes på Kirkenær Sportsforening, Finnskogen Villmark og Turistsenter eller eventuelt kontakte GJFF direkte ved jaktutvalget. Våre utsalgssteder selger kun småviltkort. For søknad / kjøp av rådyr og beverkort selges disse kun av jaktutvalget i Grue JFF.
 

Skuddpremier predator

Rev: 100.-

Mår: 70.-

Mink: 50.-

Røyskatt: 50.-

Grevling: 50.-

Mårhund: 100.-

Ravn: 50.-

Kråke: 10.-

Skjære: 10.-

Skrike: 10.-

Måke: 10.-

Disse skal besiktiges av Terje Melsnes og Hans W Halvorsen. Disse rapporterer inn til styret (husk kontonummer).

Basert på innrapportering, vil de 3 med flest poeng (1 kr = 1 poeng), få følgende premie fra Grue JFF:

1. plass = 1500.-

2. plass = 1000.-

3. plass = 500.-

 

 

 

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Siste nytt fra njff.no