350
Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Jakt på GJFF's Søndre terreng

Grue JFF's største terreng på 91.000mål. Området leies av Grue kommune og private grunneiere. Terrenget er forbeholdt foreningens egne medlemmer med hhv sin gjestejeger. Grue Jeger- og Fiskerforening disponerer områdene til småvilt, rådyr og beverjakt.

Bra fuglbestand

De siste to sesongene har vi sett en merkbar stor økning i antall observerte fugl. Det meldes tilbake om tildels mye observasjoner av både storfugl og orrfugl i begge våre terreng. Jerpa som i mange år har vært meget fåtallig i våre skoger blir også observert oftere og oftere. Vi ser frem til kommende år med god fuglbestand. 

Rådyrjakt

Området har en god bestand av rådyr. Det observeres mye dyr, da spesielt i områdene som ligger i tilknytning til bebyggelsen, men også områdene lengst øst i vårt terreng har også fått merkbar økning i observasjoner.

 

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Siste nytt fra njff.no