350
Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Jaktsesongen 2016/2017 er så smått i gang. GJFF har fokus på skogsfugl og skogsfuglforvaltning. Skogsfugltaksering viser langt høyere bestander av fugl i år enn i fjor. Vi har allikevel valgt å legge visse begrensninger på skogsfugljakta, slik som baglimit, fredning av brunfugl og forbud mot toppjakt. Skogsfuglforskere har i flere tiår dokumentert hvilke faktorer som har betydning for skogsfuglbestanden. En god artikkel av Per Wegge og Jørund Rolstad i augustutgaven av Jakt & Fisk forklarer disse sammenhengene og anbefales lest. Predatorkontroll, spesielt jakt på rev og mår har dokumentert effekt for å øke bestanden av småvilt som skogsfugl og hare.
GJFF har kjøpt revebrakke/åtebu og vi har startet innforing med tanke på åtejakt/gluggejakt. Her kan medlemmer som ønsker å drive gluggejakt få prøve dette. Dette er en meget spennende jaktform, passer fint for unge og gamle, erfarne og uerfarne jegere.
Vi oppfordrer også medlemmer som er interessert i fangst av mår om å melde seg. Foreningen disponerer mårfeller og vi ønsker å drive aktiv fangst av mår i vinter. Med litt hjelp fra ivrige medlemmer kan vi få en effektiv organisering av dette.
Ta kontakt med GJFF hvis du er interessert!

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Siste nytt fra njff.no