Skyteaktiviteter i Grue JFF

Utskrift

Grue Jeger- og Fiskerforening disponerer topp moderne skyteanlegg for både rifle og Hagle. I sameie med Grue Skytterlag har Grue Jeger- og Fiskerforening et moderne skytterhus med alle fasiliteter. Her avholdes det møter, kurs og er base for alle våre skytteraktiviteter!

Rifleanlegget består av 100m bane med tilhørende løpende elg med elektroniske skiver. Anlegget består også av 200m for baneskyting. Her avholder vi den obligatoriske treningen og oppskyting til storviltprøven, samt enkelte mesterskap av forskjellig karakter!

Hagleanlegget er topp moderne med takoverbygg og ny avansert lerduemaskin. Anlegget har i løpet av 2008 fått flomlys, sånn at det kan også benyttes under vinterhalvåret. Grue Jeger- og Fiskerforening arrangerer årlig en figursti som legges ut på den terminfestede lista som sendes ut av NJFF. Organisert skyting på leirduebanen skjer mandager og torsdager fra 18 til 21.

Vi ønsker alle velkommen til vårt skyteanlegg på Tjura!