350
Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift
Tittel Navn Telefon Email
       
Søknad/spørsmål/faktura     post(@)gruejff.no
       
Leder Tommy Stenshol 970 75 377 tomsten2(@)online.no
Nestleder Martin Tvengsberg 464 56 694 m.tvengsberg(@)hotmail.com
Sekretær Stein Roger Ottesen 948 35 635 sr-ottes(@)online.no
Kasserer Roy Antonsen 992 983 32 roy.martin.antonsen(@)gmail.com
Studieleder Arne Martin Skyrud   askyrud(@)cisco.com
Ungdomsleder Even Gjedtjernet   Evenkg(@)live.no
       
Utvalgene
     
Jakt- og Hundeutvalget Vegard Tømmerholen   vtommerholen(@)gmail.com
Fiskeutvalget Svein Dammen 907 71 849 sveindammen(@)live.no
Rifleutvalget Morten Sundkøien 906 21 782 sundkoien(@)hotmail.com
Hagleutvalget Lars Høgåsen 950 40 805 Lhoegaa(@)online.no

 

 

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Siste nytt fra njff.no