Utskrift

Grue JFF er for tiden en lukket forening, det betyr at du ikke kan melde deg rett inn. Kriterier for å melde deg inn er at du må bo i Grue, eller ha en spesiell tilknytning til Grue. Da blir det vurdert om du blir tatt inn som medlem under søknadsprosessen.

For å søke om medlemskap i  Grue jeger og fisk trykk her.

 

Kategori År    Sats forbund   Sats fylke   Sats forening   Total helårs kontingent 
Hovedmedlem 2020      

 750.-

Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 2020       410.-
Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 2020        280.-
Pensj./Uføremedlem 2020        580.-
Ektefelle/Samboer medlemskap 2020        335.-
Sidemedlem 2020        365.-
Æresmedlem 2020       280.-
Familie medlemskap

2020

 

    1100.-
           

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook